بایگانی روزانه: 15 می 2011

پانزدهم می دوهزار و یازده

با حافظ هم‌ذات پنداری نکرده بودیم که اونم امشب حاصل شد: اونجا که می‌گه شوق لبت برد از یاد حافظ درس شبانه ورد سحرگاه

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای پانزدهم می دوهزار و یازده بسته هستند