بایگانی ماهیانه: آگوست 2013

Instagram

Coco

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Behind sini

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Saloomeh

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

مردى که زندگیست.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

که بهترین جهان است

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای که بهترین جهان است بسته هستند

Instagram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

چطور ما بچه بودیم جریان صورت در مخرج مخرج در صورت برامون جای سوال/ خنده/ کنجکاوی هیچی نداشت؟ سواد صورت و مخرج رو که داشتیم. خداشاهده ازتون نمیگذرم اگه میدونستید به ما نمیگفتید.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

اعتیاد، بلای خانمان سوز

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند