بایگانی روزانه: 23 می 2011

یه روز قصه آدم‌هایی که روی بالکن‌ها تنها سیگار می‌کشن عوض می‌شه واسه اون روز، همیشه باید یه پتو نگه داشت یه جای بالکن.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

بیست و سوم می دوهزار و یازده

یکی بود می‌گفت کاش می‌خوابیدم،‌ تو رو خواب می‌دیدم من همه روز خوابیدم تو نبودی تو خوابم. چرا من هنوز اینقدر امیدوارم؟ از خودم بدم می‌آد،‌ از این ضعف فیزیکی، روحی کاش لااقل می‌تونستم هنوز توهم کنم لعنتی

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بیست و سوم می دوهزار و یازده بسته هستند