بایگانی روزانه: 16 می 2009

این زن خسته، ناامید، ساکن، و بی‌قهقه‌ای که ساختی، من نیستم خودم را پس بده * .زن (یا مرد) یک مفهوم ساختاری سیاسی است؟ باشد. همان

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند