این زن خسته، ناامید، ساکن، و بی‌قهقه‌ای که ساختی، من نیستم
خودم را پس بده
* .زن (یا مرد) یک مفهوم ساختاری سیاسی است؟ باشد. همان

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.