بایگانی روزانه: 17 می 2009

این عکسی که اینجا به دیوار اتاق زده شده من نیستم. باید بیاورمش پایین و برای سفیدی جای قاب روی دیوار هیچ فکری نکنم.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند