بایگانی روزانه: 15 ژوئن 2008

یکشنبه‌ها با برگ و رنگ

Ground for Sculpture. New Jersey Photo by Vahid

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای یکشنبه‌ها با برگ و رنگ بسته هستند

برخورد دنیاها

آها !‌یک چیزی که امروز به یادم آمد این بود که وقتی به ده نفر یک راز! را می‌گوید و به هرکدامشان قسم و آیه می‌دهید که این را فقط به تو گفتم و جان من جان تو اگر به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای برخورد دنیاها بسته هستند

ملک نبودم. فردوس را هم نمی‌دانم کجاست. اینجا اما جای من نیست. این را می‌دانم. هی پیرمرد! یک جای دیگر بلد نیستی مرا اینبار آنجا پرتاب کنی؟

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند