ملک نبودم. فردوس را هم نمی‌دانم کجاست.
اینجا اما جای من نیست. این را می‌دانم.
هی پیرمرد! یک جای دیگر بلد نیستی مرا اینبار آنجا پرتاب کنی؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.