بیست و چهارم آپریل دوهزار و یازده

-حلقه‌های رو می‌بینی که هی تکرار می‌شن؟
-ها؟
-این حلقه‌ها، این حلقه‌های تکرار شونده، این زمان کشدار، این کتاب تاریخ، این ورق خوردن
-آب بخور
-ها؟
-بنویس
-نمی‌تونم. تکرار می‌شه. خیلی سریع تکرار می‌شه

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.