بیست و سوم آپریل دوهزار و یازده

-بریم؟
-نمونیم

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.