بیست و پنجم آپریل دوهزار و یازده

-چند مایل شد؟
-نمی‌دونم۰ دوهزار و پونصدتا شاید
-بازی کنیم
-بازی کنیم

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.