Davis Drum Circle

ماهی یک بار، وقتی ماه کامل است،‌ جایی در جنگل‌های اطراف دانشگاه – رد همین رودخانه کنار خانه ما را که بگیری- دورهم جمع می‌شوند. حوالی ساعت یازده. بعد یک حلقه درست می‌کنند که اندازه‌اش بسته به شب‌زنده‌داران آن شب است. بعد آن وسط آتش روشن می‌کنند نه فقط برای گرم کردن خودشان که برای گرم درام هایشان هم. بعد شروع می‌کنند به درام زدن و علف کشیدن و آبجو خوردن. بعد هم آنقدر می‌زنند که از حال بروند. هروقت هر کدام خواست برقصد یا راه برود، جایشان را می‌دهد که یک نفر دیگر بزند. هرکس هم بخواهد می‌تواند برود دورشان جمع شود و برای خودش برقصد و بخندد یا از سرما سگ لرز بزند. خیلی خوب،‌یا عالی،‌یا بی‌نظیر،‌یا حتی معرکه اصلا کلمات درخوری برای وصف دو ساعت سگ‌لرز زدن دیشب من نیستند.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.