بایگانی روزانه: 26 سپتامبر 2014

“چاله زمین” اسم یک روستا در قائمشهر نیست، “چاله زمین” یک مفهومه. مفهمومى که منو زندگى میکنه. من یک روز “چاله زمین” میشم.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

مردم عاشقانه میشنوند، ما هم عاشقانه میشنویم

…با اون موهاى نمدیت!

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای مردم عاشقانه میشنوند، ما هم عاشقانه میشنویم بسته هستند

Why everybody i like has to be an asshole?

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند