بایگانی روزانه: 6 مارس 2011

ششم مارچ دوهزار و یازده

مامور شهرداری دوچرخه را ضبط کرد سه بار رویش اخطاریه چسبانده بودند که از آنجا تکانش دهند زن هیچ وقت سوار آن دوچرخه نشد می‌ترسید هیچ وقت دوچرخه سواری یاد نگرفت زن پا نداشت

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای ششم مارچ دوهزار و یازده بسته هستند