احساس معلق بودن دارم.
فکر می‌کنم نه به این فضا تعلق دارم نه به این زمان نه به این مکان
احساس می‌کنم گم شده‌ام بین عقربه‌های ساعت و زنگ های متفاوت موبایل که هرکدام خبر از یک گم‌شده‌ دیگری مثل مرا می‌دهد. گم شده‌ام بین خانه و محل کار و کلاس‌ و کتابخانه. من جایی این وسط‌ها گم شده ام. کسی هم نفهمید. کسی در روزنامه آگهی نداد. کسی دنبالم نگشت.
من گم شده‌ام. باور کنید.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.