این داستانی است که گفته بودم حکایت روشنفکران ماست:
On Life:
Couple of years ago, no, it was exactly 7 years ago, I was in one of Abbas Abdi’s speeches in one of the Teacher’s colleges in Tehran: he, who at the time was a well-known reformist, explained Iran’s political situation on the issue of socio-political reform by giving a very ….
باقی اش را اینجا بخوانید.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.