یعنی مثلا اگر غریق آن مرغ دریایی را می توانست بخورد روز دهم به ساحل نمی رسید؟ یعنی خوردن مرغ دریایی شوم بود و نخوردنش خوش یمن؟
برچسب: هذیان.
نکته: حضرات جان ها!
این سوال پایینی در واقع سوال نبود. نکته بود. با تشکر از کسانی که جواب دادند در هر حال!

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.