گفتگو

هانی: می گما ! تو فیمینیستی؟
من ( با غرور) : بعله.
هانی: و فیمینیستها ضد مرد نیستن؟
من: ( با قیافه مثلا متعجب) : نه. به هیچ وجهه. کی گفته؟
هانی: و فیمینیستها میگن که زن و مرد حق و حقوقشون باید برابر باشه؟
من: ( با قیافه حق به جانب) : بعله.
هانی: پس چرا تو خونه ما همیشه تو برابر تری؟
من: ( بدون هیچ قیافه ای) : ممممم… می گم هانی! شام بریم بیرون!

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.