دهم می دوهزار و یازده

من آدم تندی هستم .
در قدمهایم ، شوخی هایم ،حرکت دستهایم ، تصمیم هایم ، پشیمان شدنهایم ، کلامم ، تندم .
تند

(+*)
*انگار همه این متن را من نوشته باشم. انگار همه‌اش زندگی من است.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.