نوزده آپریل دوهزار و یازده

نصف شب شد
دیگه باید برم خونه
چایی دم کنم
وان رو پر از آب جوش کنم
سیگار و چایی رو ببرم تو وان
و به تو فکر نکنم

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.