شانزدهم آپریل دوهزار و یازده

اون لحظه‌ای که فکر می‌کنی دیگه خوابش برده، اما یه دفعه از پشت بغلت می‌کنه زیر لاله گوشت رو ماچ می‌کنه. اون حاله، اون ماچه…

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.