چهاردهم آپریل دوهزار و یازده

دلم می‌خواد الان یه دفعه
در بزنن
بعد من برم در رو باز کنم
بعد تو باشی
بعد که چشای من در اومد
بگی که خوابم رو جا گذاشتم تو تختت
بعد من در رو باز کنم
بریم دنبال خوابت بگردیم

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.