بیست و سوم مارس دوهزار و یازده

Screen%20shot%202011-03-23%20at%205.01.45%20PM3.jpg
مجسمه زنی در حال زایمان. به کله نوزاد که لای پاهای زن دارد می‌آید بیرون نگاه کنید.
عکس را در موزه مردم‌شناسی شهر کونکا گرفتم.
متعلق به قومی در شمال اکوادر و هزاران سال قبل از تمدن اینکاهاست. مجسمه‌های زنان حامله و زنان شیرده‌ زیادی هم داشت. بخشی هم بود به اسم عشق که آدم‌ها را در حال عشق‌بازی نشان می‌داد. تشخیص هویتشان هم ممکن نبود. راهنمای موزه گفت که از آن دوره یک مجسمه از دو زن- به طور مشخص- در حال عشق‌بازی هم کشف شده بود که حالا شکسته.
امشب می‌روم پرو.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.