بیست و دوم مارس دوهزار و یازده

Screen%20shot%202011-03-22%20at%207.13.49%20PM2.jpg
عکس از اینجا
یک ساعت دیگر از بانوس می‌رویم سمت کونکا. یعنی اسم اصلی‌اش است سنتا آنا د لوس کاترا ریوس کونتاس.
این بانوس شهر کوچکی بود که همه خیابان‌هایش را در یک نصفه روز می‌شود گشت، شما بگیر رودهن خودمان همانطور هم کوه دارد و سبز است و برای خودش کلی کار هیجان‌انگیز هم تعریف کرده. یک طرف شهر رودخانه است یک طرفش آتشفشان. طرف آتشفشان چشمه‌های آب گرم دارد که استخرش ‌کرده‌اند و می‌شود رفت در آب داغ تازه از کوه در آمده خوابید. در همان طرفش هم یک مسیر کوهپیمایی است که درست است که مثل همه شهرهای کلنیال‌شده آمریکای جنوبی یک مریم و مسیح محافظ بالایش است، اما مسیر زیبایی است. مریمشان هم صورت‌ گرد و خیلی اکوادری بود. یک ور دیگر هم روی پل رودخانه بساط بانجی جامپینگ است. روی رودخانه هم قایق و کایاک سواری. ملت هم یک اتاق مشرف به خیابان خانه‌شان را کرده‌اند رستوران و همانجا که برای خودشان غذا درست می‌کنند، به مشتری می‌رسند.
ذوق: همزبا‌ن‌خانه هر روز کلی بیننده دارد. هم به طور مستقیم و هم از روی گوگل ریدر. خوشحالم. امیدوارم به جایی برسد. ممنون که مشترک فیدش شدید و تبلیغش را کردید. میم دومین مسافرخانه دات کام را برایم عیدی خرید و امیدوارم خیلی زود وب‌سایش با قابلیت‌هایی مثل امکان نوشتن بازخورد (فیدبک) برای هر مکان و خصوصی‌سازی حساب‌های کاربری راه بیافتد که از لحاظ امنیت و حفظ حریم خصوصی بهتر شود.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.