شانزدهم فوریه دوهزار و یازده

دلم برای نوازش کردن، بیشتر از نوازش شدن تنگ شده.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.