هفتم فوریه دوهزار و یازده

-So, What are you going to do now?
-I don’t know. Continue being a slut.
بخشی از صحبت‌های امروز من با استاد راهنما سر ناهار.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.