گفتگو

ـــ هانی؟
ـــ جون دل هانی؟
ـــ تو فیمینیستی؟
ـــ نه عزیز دلم. من مردم. مردا که فیمینیست نمیشن.
ـــ چه ربطی داره؟ مگه زنها مارکسیست یا جمهوری خواه نمیشن؟
ـــ این فرق داره.
ـــ اصلا تو میدونی تعریف فیمینسم چیه؟
ـــ نه.
ـــ به زبون ساده فیمینیستا میگن همه جا حقوق زنها و مردها باید برابر باشه و زنها نباید به خاطر جنیست مورد تبعیض قرار بگیرن. تو با این حرف مخالفی؟
ـــ نه عزیز دلم. کاملا هم موافقم. این یه اصل بدیهه.
ـــ خوب پس تو هم یه فیمینیستی دیگه.
( چند لحظه سکوت )
این بار مرد: ــــ هانی؟
ـــ جون دل هانی؟
ـــ من فیمینیست نباشم.
( و این گفتگو همچنان ادامه دارد)

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.