یادداشت‌های پراکنده در سفر-۶

بخشی از من است. ننویسمش خودم را ننوشته‌ام و بنویسمش حریم خصوصی‌اش را عریان کرده‌ام. دوست ندارم این برزخ را.

این نوشته در بلوط, سفر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.