همه مدارک رنگارنگ قاب شده به دیوار از فلان کارگاه چگونه مددکار اجتماعی خوبی باشیم و بهمان مدرک که حالا تو می‌توانی تلفن‌های بعد از کتک خوردن مردم را بشنوی وحتی اگر زبانشان را بلد نباشی -لابد با این تکه کاغذ- می‌توانی همدردی کنی و راه حل ارائه دهی، به چه کار می‌آیند وقتی نمی‌توانم حرفی بزنم، کلمه‌ای بنویسم، شعری بخوانم که این لب‌های آویزان امروز تو را جمع کنم؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.