من رسما کم آوردم.

سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران «نقض حقوق مطبوعات و آزادی بیان»، «اوضاع نامساعد زندان‌ها»، «خشونت خانوادگی علیه زنان»، «بدرفتاری با اقلیت‌ها»، «نقض آزادی‌های مذهبی» و «تفاوت دستمزد زنان و مردان»را از جمله مصادیق نقض حقوق‌بشردر کشورهای غربی برشمرد که باید توسط شورای حقوق‌بشر مورد رسیدگی قرار گیرد.
( نقل به مضمون از شرق)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.