باور کنید من خودم می دانم نیم فاصله نداشتن و با ی و ک نوشتن این مدلی چقدر زشت است، اما من ماهاست کامپیوترهایم را بخشیده ام و یک موبایل فکستنی دارم برای ادامه زندگی. یک وقتهایی که خانه دوست و آشنا و فک و فامیل هستم، ار کامپیوترشان استفاده می کنم، اما یک وقتی آدم یک جاهایی وبلاگش می گیرد که می داند اگر ننویسد پریده است. این است که زشتی اش را ببخشید.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.