بایگانی روزانه: 24 اکتبر 2015

Instagram

Unreal. Still.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

فکر کنم دو یا سه صبح بود. باید بر می‌گشتم خانه. تلفنم خاموش شده بود. دست نگه داشتم و یک تاکسی نگه داشت. نمی‌خواستم حرف بزنم. اما راننده می‌خواست. می‌توانستم محترمانه بگویم من نمی‌خواهم حرف بزنم. اما دیدم ساعت سه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

“We are going to the park. Right? Right? You are NOT taking me to the vet! Answer me!” #lorkazand looks suspicious!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند