بایگانی ماهیانه: آوریل 2014

Instagram

New home project from old bottles

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Only Lovers Left Alive

“I just feel like all the sand is at the bottom of the hour glass or something” Jarmusch, 2013

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای Only Lovers Left Alive بسته هستند

خودم را از بیرون می‌بینم. یک حال جداافتاده‌ای از خودم دارم. گفتنش سخت است. امروز تلاش می‌کردم که برای حالم کلمه پیدا کنم که اینجا بنویسم. انگار که یک بدن است- که دیگر دوستش ندارم- و یک جانی است که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

Color in the camp

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

داد زده، فریاد زده

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Cilantro #pinole #home #levasfarming #levasfarm

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Radish #pinole #levasfarm #levasfarming

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Asparagus, pickle to be #levasfarming #pinole #home #gardening #pickletime

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Jam to be #pinole #home #gardenning #levasfarm #freshstrawberry #jam #cooking

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

چرا یک موجوداتی/ کرم/ سوسک/ حشره/ هر چیز دیگری باید برگ‌های خیار را بخورد اما برگ‌های کدو و هندوانه را نه؟ الان جواب به این سوال حیاتی ترین بخش زندگی من است. (من از سم شیمیایی استفاده نمی‌کنم. اصلا هم … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند