بایگانی روزانه: 8 آوریل 2014

Instagram

My landloard left me lemon tart before going to work.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

از دیشب وزن ثانیه ه شدن اندازه وزن کامیون. از اون هیجده چرخ گنده ها. با بار اضافی

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

امشب صدای قورباغهه اینقدر نزدیکه که مطمئنم تو خونه یه جایی قائم شده.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند