بایگانی روزانه: 26 سپتامبر 2013

یک سری انسان‌های محیط زیست‌دوست دم کاخ سفید تظاهرات کرده‌اند که جلوی کار شرکت‌های نفتی در آلاسکا را بگیرند. خرس‌های قطبی به هوای یخ کلفت می‌پرند روی سطح یخ و بعد یخ نازک است و آن‌ها می‌افتند توی آب. (نتیجه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

I know the problem. I know the solution, but i don’t know how to solve the problem. I mean, I even know that, but …anyway. The guy was hot.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

“He doesn’t deserve you”, he said. “But i deserve him”, i replied. He stopped. I smiled.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

This much of self-hatred is blessing Never ever i trust anybody as a source of empowerment. We all are going to die alone. Good night! Hate you all She said

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

The life is full of ” if only….” And only if…

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند