بایگانی روزانه: 17 سپتامبر 2013

من قدیما که قرصای افسردگی اینطوری کرختم نکرده بودند، سپتامبر و اکتبر شاعر می‌شدم. خیلی جدی. حالا زده به سرم یکی دو ماه قرص نخورم، بلکم شعری گفتیم، عاشقی چیزی شدیم.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

There is something running in the air calling me lets jump

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

I need to see a therapist, I need to see my therapist. The one that I dont have

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

دخترام

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند