بایگانی روزانه: 12 ژوئن 2011

دوازدهم ژوئن دوهزار و یازده

Crescent City, CA June 12, 2011 (+)

ارسال شده در بلوط | دیدگاه‌ها برای دوازدهم ژوئن دوهزار و یازده بسته هستند

سعدی به سعی حال و روز- ۹

بیم مات‌ است در این بازی بیهوده مرا

ارسال شده در بلوط | دیدگاه‌ها برای سعدی به سعی حال و روز- ۹ بسته هستند

سعدی به سعی حال و روز- ۸

چو سیل از سر گذشت آن را چه می​ترسانی از باران

ارسال شده در بلوط | دیدگاه‌ها برای سعدی به سعی حال و روز- ۸ بسته هستند

همچنان سعدی به سعی حال و روز- ۷

دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

ارسال شده در بلوط | دیدگاه‌ها برای همچنان سعدی به سعی حال و روز- ۷ بسته هستند