بایگانی روزانه: 10 آوریل 2008

؟

یک مستند خوب که بتواند حال و هوای زندگی رومزه مردم در ایران را نشان دهد سراغ ندارید؟ زمانش بین ده تا بیست دقیقه باشد و البته به زبان انگلیسی.

منتشرشده در بلوط | ۶ دیدگاه