بایگانی روزانه: 15 دسامبر 2013

به خانم قهوه‌چی می‌گویم لطفا یک مقدار شیر به قهوه‌ام اضافه کن و لیوان قهوه‌ام را می‌دهم دستش. می‌پرسد: شیر را بالای قهوه بریزم؟ نگاهش می‌کنم و می‌گویم بله. لطفا.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

این تمرین نخواستن هم تمرین سختی است. شاید نخواستن نیست. به تعویق انداختن خواستن است. یعنی اینکه آدم تمرین کند که الان جلوی دلت را می‌گیری. صبر کن فردا. بعد می‌داند که دیگر حال الان را فردا ندارد. فردا عاقل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

من متخصص تبدیل یک جوش ساده به سرطان هستم. اگر روزی شنیدید من از سرطان مردم، بدانید که یک جوشی بود که من آنقدر با آن ور رفتم که تبدیل به سرطان شد.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

در خسته شدن فیزیکی یک حال خوبی است که برای آدم‌های پشت میز نشین غریب است. البته آدم پشتش و زانویش و گردنش و دستش پشت میز هم به شدت درد می‌گیرد. چشمهایش که می‌خواهد از حدقه بزند بیرون هم. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند