بایگانی ماهیانه: دسامبر 2015

Instagram

“Another moving? You cant be serious!” #lorkazand does not like these crazy days.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

لنگ هایی چه قشنگ!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

“What can I get for you dear?” the tired bartender asked I looked at the menu Brocken Halo $12 Vodka, pear, ginger, orange peel… “This one” I replied softly and I looked at you Sitting next to me, but thousands … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

دیگر دور سرش هیچ هاله‌ای نمی‌بینم. تقدسش از بین رفته و من از همیشه بی‌ایمان‌تر شده ام. اما کافر غمیگینی‌ام که آرزو می‌کند هیچ وقت به شک نمی‌رسید.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

کار تازه ای پیدا کرده‌ام- هنوز قرارداد را امضا نکرده‌ام، اما فکر کنم همین روزها باید امضایش کنم. خواستند که بروم بوستون زندگی کنم. گفتم نه. دلایلم زیاد بود. اینجا نمی‌خواهم بگویم. قرار شد از راه دور کار کنم. گاهی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

آدمی که من هستم، عشق و رابطه را نمی‌تواند کنار هم نگه داشته باشد. تا یکی شروع می‌شود، دیگری می‌میرد. این را قبول کرده ام. مشکل این است که دیگر آدم های همسن و سال من این دوتا را یکی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

Sistering ❤️

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Could not resist, but you don’t drive and insta!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

سیمای استاد در آینه انار و هندوانه @madeinbedroom

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند