بایگانی روزانه: 7 دسامبر 2013

دیشب خواب دیدم در کوچه قدیممان در ایران، پنج نفر را گرگ خورد. یکیشان دختری بود که سالها قبل از سرطان مرده بود.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

ظاهرا شبها تو خواب حرف میزنم و ناله میکنم و جیغ میکشم. میخوام یه شب خودمو ضبط کنم اما انگار از واقعیتش میترسم و هر شب از یادم میبرم.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

بلیط دوسره مفهوم بی معنیه

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

#work #grazzyburger #rain #ca

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند