من متخصص تبدیل یک جوش ساده به سرطان هستم. اگر روزی شنیدید من از سرطان مردم، بدانید که یک جوشی بود که من آنقدر با آن ور رفتم که تبدیل به سرطان شد.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.