بایگانی روزانه: 11 دسامبر 2013

Instagram

Dr. Hassan Rohani retweeted! Is it only funny to me?

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

درگیرم. با خودم. با واقعیت و تخیل. با انگیزه، با زندگی، با آدم‌ها. بیشتر از آدم‌ها با خودم. فکر می‌کنم کسی گفت که مخالفم است. فکر کردم چه خوب، نه. فکر کردم که چه جالب. آدم‌ها هنوز عقیده دارند. نه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند