بایگانی ماهیانه: آوریل 2020

گیاهانم همه قد کشیده‌اند به سوی پنجره‌ها. رقصشان است برای نور. دلم نمی‌آید مجلسشان را برهم بزنم و گلدان‌ها را بچرخانم.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

چهارم آپریل دو هزار و بیست

ما اتاق‌ خواب‌هایمان جداست. وقتی یکی‌مان دلش آن یکی را می‌خواهد می‌گوید می‌رود به آن یکی می‌گوید که بیا پیش من. این بیا خیلی خوب است.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای چهارم آپریل دو هزار و بیست بسته هستند

می‌گم آخه چقدر قشنگی تو. می‌گه بعله. (من با گربه بودم.)

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

دوم آپریل دو هزار و بیست

کلی از آدم‌هایی که دوستشون داریم خواهند مرد. به همین غمگینی.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای دوم آپریل دو هزار و بیست بسته هستند