بایگانی روزانه: 27 دسامبر 2013

Instagram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

بهش گفتم بهم قول بده قبل از اینکه من با یکی دوست بشم، تو با کسی دوست نشی. گفت نمیتونم این قول رو بدم. مرگ بر راست گویی

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

درگیر اینهایم این روزها.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

هیچ حرفی نمانده برد، هیچ حسی نبود. میخواستم باشد اما درد نبودنش انقدر زیاد بود که نمیشد به خودم دروغ بگویم. گفتم: Lets fuck.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

حال خوب مستی در ارتفاع نمیدانم جند هزارمتری با دوستی که اشکهایت را پاک میکند و به تو میگوید که باید دلت را دوست داشته باشی وقتی دلتنگی امانت را بریده و اشکهایت بند نمی آید و و ایکاش میکنی

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

تو خواب منى اینجا همیشه یک صبح سرد زمستانی ست

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

تست نوشتن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند