بایگانی ماهیانه: دسامبر 2013

Instagram

۱ of 4.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

من تا همین چند ماه پیش از مزه ابجو متنفر بودم. به نظرم مزه شاش اسب میداد. حالا نپرسید که شاش اسب رو کی مزه کردم. یادم نی چطور شد که من تابستون امسال ابجو خودم و …خوشم اومد. محلص … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

سوقاطی

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Reflection on the red car

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

همیشه پز جدول حل کنی میدادم. خدایش خیلی هم خوب بودم. الان دارم جدول حل میکنم، مثل خر گیر کردم بین کلمات فارسی و انگلیسی. میگه یتیمخانه، مینویسم اورفنیج! حالم بد شد از اینکه اینقدر سواد فارسی ام ته کشیده

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Yellow

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

از آب گذشته

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

بهش گفتم بهم قول بده قبل از اینکه من با یکی دوست بشم، تو با کسی دوست نشی. گفت نمیتونم این قول رو بدم. مرگ بر راست گویی

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

درگیر اینهایم این روزها.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند