بایگانی ماهیانه: ژانویه 2015

Instagram

Reflection on medad rangies!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

می‌خواهی که داشته باشی. همه‌چیز را می‌خواهی. اما داشتن برای انسان‌ها ممنوع است. داشتن همه‌چیز. و برای زن، حتی امید ِ به داشتن همه‌چیز (که یک انسان می‌تواند داشته باشد) هم ممنوع است. مرزهای بسیاری وجود دارد، و دیوارهای بسیاری، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فلسفه حجاب یک فلسفه سرکوب‌گرانه است. در ذاتش سرکوب‌ گرایانه است. به زن می‌گه تو خودتو بپوشون که مرد به گناه نیافته! این قدرت رو داره که زن رو خفه کنه. هیج جوری نمی‌شه اینو قشنگش کرد. شما بیا اسم … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

This week is my last week at Ohmega Salvage and i already missed it! Amazing year, amazing people, amazing experience. I learned more about american history, culture and people working in this salvage yard than my undergrad and graduate school … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

برای برای جایی از «عشق» می‌نوشتم. به همین کلیشه‌ای که به نظر می‌رسد. باید از عاشق شدن می‌نوشتم. شروع کردم: «اکنون که قلم بر دست گرفته و می‌خوام از عشق بنویسم….» فردایش بهشان زنگ زدم که من اینکاره نیستم. بدهید … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

I wish i could hashtag footprint…

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Vegtables are sexy!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

نصف روز می‌نشینم دنبال خانه می‌گردم. نصف روز می‌گویم به درک!‌ همین‌جا می‌مانم. هر زوز صبح که بیدار می‌شوم، انگار ری‌ست می‌شوم. به خودم می‌گویم عوضی! کارت که قرار است آنلاین باشد. مگر مرض داری اینقدر پول بدهی و سر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

“I said no!” #lorkazand

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

#ardavirafsreport #گزارش_ارداویرف

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند