زور نزن، من زورم بیشتره

هفته قبل که مایکروسافت هشت صفحه را خورد. امشب مثل بچه آدم نشسته بودم از ساعت هشت شب یک صفحه سوال باز بود که باید بهشان جواب می‌دادم برای فردا. سوال‌ها را می‌شد همه شان را یک زمان کپی کرد روی همان مادر مرده ای که داشتم جواب ها را می‌نوشتم رویش. اما خوب احتیاجی هم نبود. ساعت دوازده و سیزده دقیقه صبح دستم خورد ناغافل به این دکمه رفرش این بالا.
و این پیغامی بود که آمد:
The weekly SacCT maintenance period starts on Wednesdays at 12am. SacCT is unavailable while maintenance is being performed.
online.csus.edu is scheduled to return to normal operations at 6:30am, though the system might be up earlier.
Please check back occasionally.
Wed Mar 18 2009 00:17:27 GMT-0700 (PDT)
نه خیر. جستجوی گوگل و هیستوری و کوکی و اینها فایده ندارد. جواب نمی‌دهد. برنمی‌گردد.
وقتی قرار است آدمی دانشمند نشود و شاید بشود کافه‌چی، از همه جا آیت می‌رسد.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.