روزمره-چهارشنبه

کافه همیشگی
دست‌هایی لرزان از هجوم وحشیانه کافئین
انتخاب بین سرما و سیگار یا حسرت دیدن دود از پشت شیشه
شیشه بخارگرفته
صفحه سفید ایمیل من
نوشخوار حرف‌های تو
تل مقالات نخوانده، ننوشته
تی‌تاپ رسیده از ایران
(نه، اشتباه نشود، من کسی را ندارم برایم تی‌تاپ بفرسد. سخاوت بابک بود)
گرین دی،‌ بلوار آرزوهای تباه شده
خبر تازه‌ای نیست
شعر تازه‌ای نیست
و جملات را سواسوا نوشتن شعر نیست
شعر تازه نداری؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.