اگر امشب در اخبار ساعت ده شنیدی که زنی جوان با چاقو آنقدر به شکمش زد که مرد
و اسم مرا هم جایی در خبرها شنیدی
فکر نکن تشابه اسمی بوده یا اینها اسم‌های ما را درست نمی‌گویند
پروانه لامصب تمام نمی‌شد
هربار که می‌کشتمش، از هر تکه‌اش یک بال جدید در‌می‌آمد

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.